ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Контакти
гр. Плевен, ул. П.Р. Славейков №21
064 889 488 - Директор
064 889 464 - Ръководител "Салон за обслужване на клиенти"
064 889 474 - Ръководител "Ревизии, проверки и събиране"
064 889 468 - Деловодство
email: mdt@pleven.bg

Действащи ставки

Банкова сметка

Данъчни декларации