Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

1153