Информация за постъпилите през второто тримесечие на 2016 г. заявления

2507