Заповед за спиране на движението във връзка с подмяна на уличното осветление

1495