ЗАПОВЕД № РД10 - 497 / 01.05.2020Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ № РД-01-247 И № РД-01-248 ОТ 01.05.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1716