ЗАПОВЕД № РД-12-6/11.01.2021 г. на Кмета на Община Плевен относно определяне на местата за търговия на открито за продажба на мартеници и реда за участие и заемане на местата

1488