ЗАПОВЕД № РД-12-5/08.01.2024 г. на Кмета на Община Плевен относно определяне на местата за търговия на открито за продажба на мартеници и реда за участие и заемане на местата.

308