ЗАПОВЕД № РД-12-11/13.01.2022 г. на Кмета на Община Плевен относно определяне на местата за търговия на открито за продажба на мартеници и реда за участие и заемане на местата

1295