Заповед №РД-10-624/04.05.2018г. - Временно преустановяване режима на платено паркиране в обособените зони на 15.05.2018г.

2328