ЗАПОВЕД №РД-10-496 / 11.04.2018 г. - Временно да се ограничи движението, престоят и паркирането на МПС на 25.05.2018г.

2345