ЗАПОВЕД №РД 10-473 - ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ГРАДСКИ ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛЕВЕН

1733