Заповед № РД-10-385 / 20.03.2018 г. във връзка с недопускане нарушаването на обществения ред и сигурност по време на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на военноисторическите музеи” в гр. Плевен

2286

Файлове:

Заповед.pdf Заповед.pdf