ЗАПОВЕД № РД - 10 - 258, гр. Плевен, 22.02.2018 г. - Временно ограничаване движението на МПС на 03.03.2018г.

2418