ЗАПОВЕД №РД-10-185 - извършване на планирано намаляване на височината и обема на 25 броя високи, опасни, широколистни дървета с полуизсъхнали клони на бул. „Христо Ботев”

1039