Заповед №РД 10-1578 / 21.09.2017г. - Във връзка с извършени структурни промени в администрацията на Община Плевен

2637

Файлове:

Заповед.pdf Заповед.pdf