ЗАПОВЕД №РД-10-1567 / 18.11.2019г. - временно ограничение на спирането, паркирането и движението на МПС на ул. "Дойран"

1369

Файлове:

Заповед.pdf Заповед.pdf