ЗАПОВЕД №РД-10-1012, гр. Плевен, 16.07.2018 г. - Временно преустановяване режима на платено паркиране на пътни превозни средства

2298

Файлове:

CCF17072018.pdf CCF17072018.pdf