Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка

1862

Файлове:

РД-10-549.pdf РД-10-549.pdf