Правила за провеждане на задължителния подбор при прекратяване на трудови правоотношения със служители и работници от администрацията на Община Плевен

1623

Файлове:

Заповед.pdf Заповед.pdf