Заповед на Министъра на здравеопазването от 21.10.2021 г. за промяна валидността на сертификатите

2040