Заповед на министъра на здравеопазването за преустановяване на учебни занятия, детски и женски консултации и др.

685