Заповеди на Министерство на Здравеопазването във връзка с COVID-19

Писмо от министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № РД -01-124/13.03.2020 г. за изисквания във връзка с наложените противоепидемични мерки с цел осигуряване на максимална защита на здравето на гражданите и еднаквост на практиката на територият

640