Заповед № РД10 - 497 / 01.05.2020г. за изпълнение на заповеди № РД-01-247 и № РД-01-248 от 01.05.2020г. на Министъра на здравеопазването

1347