Заповед на кмета на Община Плевен във връзка с промяна на част от противоепидемичните мерки от 01 март 2021 г.

1030