ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

1161