Заповед на Кмета на Община Плевен с цел ограничаване разпространението на COVID-19

1107