ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ГЕОРГ СПАРТАНСКИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВЕНАТА ОТ МС ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 НОЕМВРИ 2020 Г. И ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

2136

Файлове:

Zapoved-12.11_.2020_.pdf Zapoved-12.11_.2020_.pdf