За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен

1852