Вакантни войнишки длъжности за Пловдив, Враца и Белене

1818

О Б Я В А
Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, за Сухопътни войски, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за длъжности в:
1.68-ма бригада „Специални сили”
2.55-ти инженерен полк
3.10-ти отделен механизиран батальон,
съгласно приложенията към обявата, както следва:
Приложение № 1:
· военно формирование 32990 – Пловдив – 5 длъжности
·военно формирование 54120 – Пловдив – 13 длъжности
·военно формирование 52630 – Пловдив – 11 длъжности
·военно формирование 48650 – Пловдив – 11 длъжности
·военно формирование 28330 – Смолян – 10 длъжности

Приложение № 2:
·военно формирование – 28880 – Белене – 5 длъжности
·военно формирование – 54470 – Белене – 20 длъжности

Приложение № 3:
·военно формирование – 54990 – Враца – 25 длъжности
Срока за подаване на документите е до 25.05.2016 г.
Документи на кандидатите се приемат в
Офиса за водене на военен отчет в Община Плевен - стая № 310, ет. 3, пл.”Възраждане” №1
/сградата на Областната администрация/
За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911 230.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Подробна информация: