Вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

1819