Свободно работно място за длъжността "помощник възпитател" в ДГ "Снежанка" - гр. Плевен.

548