Свободно работно място - работник кухня, ДГ"Снежанка", Плевен

885