СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН

878