Резултати от проведения втори етап - интервю с допуснатите кандидати в конкурса за заемане на длъжността "Директор" на Общинска детска градина

3014

Файлове:

Резултати.PDF Резултати.PDF