Прием на документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор”

1980

О Б Я В А

Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в Националната гвардейска част, Офисът за водене на военен отчет в ОбщинаПлевен информира, че приема документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор”.

Срока за подаване на документите е до 07.12.2015 г.

Документи на кандидатите се приемат в Офиса за водене на военен
отчет в Община Плевен - стая № 310, ет.3, пл.”Възраждане” №1

/сградата на Областната администрация/

За допълнителна информация - тел. 064/824 147 или 0879 911230.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН