Вакантни длъжности

КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕН

1241

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВА Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство…

За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен

1182

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”,…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

1129

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР”, при Община Плевен

1124

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

1129

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона…

Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

1187

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2 Във връзка със Заповед № РД-10-201 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното…

Директор на Център за настаняване от семеен тип

1184

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2 Във връзка със Заповед № РД-10-200 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното…

Конкурс за Директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация”

1152

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция  „Строителство,…

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

1225

О Б Я В А            Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.-Младши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Пл

1222

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител. О Б Я В Я В А К О Н К У Р С ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция…