Вакантни длъжности

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1076

Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, по Договор BG051PO001-5.2.12-0076-C0001, финансиран…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 26 МАРТ 2015 г.

1018

· в услугите „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ НА БЕБЕТА И ДЕЦА ДО 3 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ” · – в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“ · в услугите „ФОРМИРАНЕ…

ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД

1111

Описание на длъжността: Във връзка с изпълнение на проектните дейности по проект BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа…

ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

1269

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона…

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1214

ОБЯВА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване…

Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 09.11.2014 г. за следните позиции:

1077

в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“ в услугата „ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ - в услугата „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ“ в услугата…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 22.10.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1176

ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 22.10.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: · в услугата „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“ · в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА“…