Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

1393

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и…

Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен Център ІII – Плевен” ЕООД

1039

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, чл. 5, чл. 6 и чл. 11 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на…

Конкурс за длъжността „Главен художествен ръководител” на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - гр.Плевен

1080

ЗАПОВЕД № 36 гр. Плевен, 28.01.2016 г.     На основание на чл. 90, ал. 1 и ал.2  от КТ, утвърдено длъжностно разписание на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - Плевен,             …

Прием на документи за моряци

945

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, във военни формирования в гр.Варна и гр.Бургас – Военноморски сили, Офисът за водене…

Набиране медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"

1136

О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА ПЛЕВЕН НАБИРА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” ИЛИ „МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР”, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” по…

Прием на документи за войници

1076

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, във военни формирования в гр.Стара Загора, гр.Карлово и гр.Казанлък, Офисът за водене…