Вакантни длъжности

Конкурс за длъжността „Главен художествен ръководител” на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - гр.Плевен

1034

ЗАПОВЕД № 36 гр. Плевен, 28.01.2016 г.     На основание на чл. 90, ал. 1 и ал.2  от КТ, утвърдено длъжностно разписание на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - Плевен,             …

Прием на документи за моряци

888

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, във военни формирования в гр.Варна и гр.Бургас – Военноморски сили, Офисът за водене…

Набиране медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа"

1088

О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА ПЛЕВЕН НАБИРА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” ИЛИ „МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР”, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” по…

Прием на документи за войници

1022

О Б Я В А Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, във военни формирования в гр.Стара Загора, гр.Карлово и гр.Казанлък, Офисът за водене…