Вакантни длъжности

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

935

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване…

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ - срокът на конкурса се удължава до 15.10.2014

749

Във връзка с изпълнението на проект № BG06 - 233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и…

Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, Плевен

735

О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.2 и чл.91 , ал.1 от Кодекса на труда във връзка…

Подбор на кандидати за съдебни заседатели - Окръжен съд – Плевен

824

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2; www.pleven.bgПредседател – Тел.:064801 108; факс:064 8248 93E-mail: obs@pleven.bgНа основание решение №1203от28. 08.2014 г. на Общински съвет – Плевен и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

715

О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство ОБЯВЯВА…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.10.2014

662

КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕН

808

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВА Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9 ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство…

За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен

777

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.   О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”,…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

708

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР”, при Община Плевен

696

О Б Я В А   ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.     О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С     І. ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжността Главен експерт в…

ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР”

717

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона…

Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

779

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2 Във връзка със Заповед № РД-10-201 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното…