Вакантни длъжности

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

2293

О Б Я В А            Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона…

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.-Младши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Пл

2118

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител. О Б Я В Я В А К О Н К У Р С ЗА ДЛЪЖНОСТТА Младши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция…

ОБЯВЯВА КОНКУРС - ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

2119

О Б Я В А            Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2 На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона…

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен.

2040

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител. О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция  „Административно обслужване и…

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН

2164

О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ   ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН, ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 /една/ ВАКАНТНА ЩАТНА БРОЙКА ЗА АРТИСТ-ХОРИСТ – ТЕНОР, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 8.10.2013год. ОТ 15.00 ЧАСА В ОБЩИНСКА…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в 61-ва и 2-ра механизирани бригади

2163

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в 61-ва механизирана бригада…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищ

2078

Военно окръжие – Плевен обявява, че се удължават сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв.

2189

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН 5800, гр.Плевен, ул."Сан Стефано" №43А, тел(064)822921,факс(064)828135     О  Б Я В А            Военно окръжие – Плевен обявява, че се…

Конкурс за заемане на 46 свободни бройки за длъжността Социален асистент на лица с увреждания

2064

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор…

Конкурс за заемане на 20 свободни бройки за длъжността Домашен помощник

2163

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор…