ОБЯВЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

1074