ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

1145