Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли

2083

О Б Я В А

Община Плевен обявява следните вакантни длъжности в здравни кабинети, в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения:Наименование на детското/учебно заведение

Длъжност

Код по НКПД

Вакантна от:

1

ДФСГ „Интелект”

ж.к „Дружба”

мед. специалист в училищен здравен кабинет

22215001

14.12.2015г.

2.

ОДЗ 1 „Славейче”

ж.к. „Сторгозия”

мед. специалист здравен кабинет

22215001

10.12.2015г.

3.

ЦДГ № 2 „Юнско въстание”

ул. „Сергей Румянцев”  №41

мед. специалисти в здравен кабинет - 2 бр.

22215001

14. 12.2015г

10.12.2015г.

4.

ЦДГ № 3 „Кокиче”

ул. „Драган Цанков” №11

мед. специалист здравен кабинет

22215001

23.12.2015г.

5.

ЦДГ № 1 „Щастливо детство”

ул. „Гоце Делчев” № 5

мед. специалист здравен кабинет

22215001

09.12.2015г.

6.

ЦДГ № 7 „Синчец”

бул. „Г.Кочев” № 73

мед. специалист здравен кабинет

22215001

10.12.2015г.

7.

ОДЗ № 2 „Зорница”

ж. к „Сторгозия”

мед. специалист в яслена група

22215001

Свободна

8.

ОДЗ № 9 „Трети март”

ул. „Сергей Румянцев” № 69

мед. специалисти в яслена група - 2 бр.

 

22215001

10.12.2015г.

10.12.2015г.

9.

ДДЛРГ „Детелина”

ж. к. „Сторгозия”

мед. специалист здравен кабинет

22215001

10.12.2015г.

10.

ОДЗ № 5 „Гергана”

ж.к. Сторгозия”

мед. специалист в яслена група

22215001

10.12.2015г.


Изисквания за заемане на длъжността:
Медицинска сестра с образователно квалификационна степен „Бакалавър” или „професионален бакалавър” по специалности от професионално направление „Здравни грижи”.

Необходими документи:
-Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност;
-Диплом за исканата образователно квалификационна степен;
-Автобиография;

Документите се подават в Центъра за административно обслужване на граждани в срок до 04.12.2015г. вкл., на адрес: Плевен, пл.”Възраждане”4.