ОБЯВА за срочна служба в доброволния резерв на български граждани

900