ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

1044

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до 28.02.2013 г.

в 61-ва механизирана бригада – Карлово и

2-ра механизирана бригада – Стара Загора.

1.Със заповед № ОХ-808/23.11.2012г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. За 61-ва механизирана бригада – Карлово

1.1.1. За военно формирование 34840 – Карлово, 20 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Пълнач на ЗУ-23-2

1

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

Санитар

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

033594590 вътр.33171 и 33076

Автоматчик

3

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

Шофьор

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С" и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/

033594590 вътр.33171 и 33076

Мерач-оператор

2

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

Механик-водач

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

033594590 вътр.33171 и 33076

Гранатометчик

2

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

Помощник гранатометчик

3

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

Майстор по ремонта на бронетанкова техника

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

033594590 вътр.33171 и 33076

Майстор по ремонта на комуникационно-информационно имущество

1

Средно образование специалност електроника

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

033594590 вътр.33171 и 33076

Майстор по ремонта на инженерно имущество

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

033594590 вътр.33171 и 33076

Майстор по ремонта на химическо имущество

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

033594590 вътр.33171 и 33076

Стругар-шлосер

1

Средно образование със специалност "Стругар-шлосер"

Служебно ползване

033594590 вътр.33171 и 33076

1.1.2. За военно формирование 22180 – Казанлък, 65 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Мерач на картечница

8

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Гранатометчик

3

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Помощник-гранатометчик

1

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Автоматчик

11

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Шофьор

14

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

0431/68822 /вътр. 43014/

Номер от разчет на СПГ-9

2

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Сапьор

1

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Снайперист

1

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Механик-водач

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

0431/68822 /вътр. 43014/

Мерач-оператор

3

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Мерач в разчет ЗУ-23-2

2

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Пълнач в разчет ЗУ-23-2

2

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Поставач в разчет ЗУ-23-2

3

Средно образование

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Готвач

2

Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

0431/68822 /вътр. 43014/

Помощник-готвач

4

Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

0431/68822 /вътр. 43014/

Стругар-шлосер

1

Средно образование със специалност "Стругар-шлосер"

Служебно ползване

0431/68822 /вътр. 43014/

Санитар

5

Средно образование със специалност "Санитар" или курс за санитари

Служебно ползване

Шофьор кат. "В"

0431/68822 /вътр. 43014/

1.1.3. За военно формирование 42000 – Карлово, 55 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Автоматчик

7

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33096

Шофьор

15

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С" или "С+Е"

033594590 вътр.33096

Санитар

7

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

033594590 вътр.33096

Мерач на картечница

8

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33096

Механик - водач

6

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

033594590 вътр.33096

Номер от разчет на 120мм самоходна минохвъргачка

3

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33096

Номер от разчет на СПГ-9

3

Средно образование

Служебно ползване

033594590 вътр.33096

Помощник готвач

6

Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи

Служебно ползване

033594590 вътр.33096

1.2. За 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

1.2.1. За военно формирование 52740 – Хасково, 75 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Автоматчик

24

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Гранатометчик

8

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Мерач на картечница

5

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Мерач-оператор

3

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Механик-водач

14

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Номер от разчет на 120мм минохвъргачка

10

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Помощник гранатометчик

10

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

Мерач на СПГ

1

Средно образование

Служебно ползване

038/622725

1.2.2. За военно формирование 48430 – Стара Загора, 50 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Снайперист

1

Средно образование

Служебно ползване

042 615920

Мерач на картечница

4

Средно образование

Служебно ползване

042 615920

Мерач-оператор

4

Средно образование

Служебно ползване

042 615920

Гранатометчик

3

Средно образование

Служебно ползване

042 615920

Готвач

1

Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е";

042 615920

Командир на санитарно отделение

2

Средно образование

Поверително

042 615920

Шофьор на БТР

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"; курс за водач на БТР-60 ПБ

042 615920

Номер от разчет СПГ-9

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615920

Поставач в разчет ЗУ-23-2

3

Средно образование

Служебно ползване

042 615920

Шофьор

6

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615920

Шофьор

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

042 615920

Оператор в подвижен команден пункт

2

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. "С"

042 615920

Оператор в подвижен команден пункт

1

Средно образование

Поверително

042 615920

Помощник-готвач

6

Средно образование със специалност "Готвач" или курс за готвачи

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

042 615920

Лаборант

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

042 615920

Санитар

3

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615920

Майстор по ремонта на бронетанкова техника

1

Средно образование, механотехникум

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615920

1.2.3. За военно формирование 54230 – Стара Загора, 40 длъжности:

Наименование на вакантната длъжност

Брой

Изисквания към длъжността

Телефон за информация

Гражданска квалификация

Ниво на достъп до класифицирана информация

Допълнителни изисквания

Шофьор

9

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Шофьор

6

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е", "D" и свидетелство за превозване на опасни товари /АДР/

042 615922

Шофьор

4

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е", "D"

042 615922

Санитар

2

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Електроосветител

2

Средно образование със специалност "Електротехника"

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Шофьор-агрегатчик

4

Средно образование

Поверително

Шофьор кат. "С"

042 615922

Механик

2

Средно образование със специалност "Електротехника"

Поверително

Шофьор кат. "С"

042 615922

Електромеханик

1

Средно образование със специалност "Електротехника"

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Радиотелефонист-планшетист

1

Средно образование със специалност "Електротехника"

Поверително

042 615922

Майстор по ремонта на бронетанкова техника

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Майстор по ремонта на ел. оборудването на АТ и БТ

1

Средно техническо образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С"

042 615922

Заварчик

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С" курс за заварчик

042 615922

Акумулаторист

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С" курс за акумулаторист

042 615922

Стругар

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С" курс за стругар

042 615922

Пожарникар

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е"

042 615922

Огняр

1

Средно образование

Служебно ползване

Шофьор кат. "С+Е" курс за огняр

042 615922

Старши оператор в разчет на ПТУРК "Фагот"

2

Средно образование

Служебно ползване

042 615922

2.Съгласно заповед № ОХ-808/23.11.2012 г. на министъра на отбраната кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адресдо 18.01.2013 г. с приложени към него:

2.1.Автобиография;

2.2.Копие от диплома за завършено образование;

2.3.Копие на документ за трудов стаж (ако притежават такъв);

2.4. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;

2.5.Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

2.6. Експертно решение (протокол) за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Център по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) – изпраща се служебно;

2.7.Свидетелство за съдимост;

2.8.Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили;

2.9.Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

2.10.Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали военна служба);

2.11. Копие на военноотчетна книжка (ако има такава);

2.12. Удостоверение от регионалния център за психично здраве (психодиспансер);

2.13.Други документи, съобразно изискванията на конкурса (Копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове и др.).

3.Документите по т. 2, с изключение на тези по т. 2.2, 2.3, 2.6, 2.7., 2.11., 2.12. и 2.13. да се изготвят по образец, предоставен от структурите на ЦВО.

4. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.

5. В изпълнение на т. 10.2. от заповед № ОХ-808/23.11.2012 г. на министъра на отбраната, до 31.01.2013 г. структурите на Централното военно окръжие изпращат до командирите на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора и 61-ва механизирана бригада – Карлово заявленията и комплектованите документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

6. Със заповед № ОХ-808/23.11.2012 г. на министъра на отбраната на Република България, са определени длъжностни лица отговорни за провеждане на конкурсите, както следва:

6.1. Командирът на 61-ва механизирана бригада - Карлово за в. ф. 34840 – Карлово, 42000 – Карлово и 22180 – Казанлък.

6.2. Командирът на 2-ра механизирана бригада – Стара Загора за в. ф. 52740 – Хасково, 48430 – Стара Загора и 54230 – Стара Загора.

7.Конкурсите ще се проведатот 09:00 часа, както следва:

7.1. За в. ф. 48430 – Стара Загора и 54230 – Стара Загора от 18.02.2013 г. до 21.02.2013 г. във в. ф. 24150 – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” № 23.

7.2. За в. ф. 52740 – Хасково от 25.02.2013 г. до 28.02.2013 г. във в. ф. 52740 – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Стара Планина”.

7.3. За в. ф. 34840 – Карлово и в. ф. 42000 – Карлово от 18.02.2013 г. до 21.02.2013 г. във в. ф. 34750 – Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов” № 61.

7.4. За в. ф. 22180 – Казанлък от 25.02.2013 г. до 28.02.2013 г. във в. ф. 22180 – Казанлък на адрес: гр. Казанлък, ул.„Инж. Феликс Вожели” № 1.

8.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, както следва:10. Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Център по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили.

11. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

- точките от изпита по физическа подготовка;

- точките от теста за обща култура;

- оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;

- 1 точка за средно образование или 5 точки за висше образование;

- по 5 точки за всяка година прослужена на военна служба (наборна или кадрова);

- по 10 точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба;

- за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001, както следва – ниво 1-1-1-1 – 10 точки, ниво между 1 и 2 – 15 точки, ниво 2-2-2-2 и по-високо – 20 точки.

12. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НЕЙКО НЕНОВ

29.11.2012 г.