ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

450