Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

384