Общински хор „Гена Димитрова” – гр.Плевен обявява прослушване за заемане на половин щатно място за длъжността „Артист – хорист” – мецосопран.

2327

Обява

за провеждане на прослушване

 

Общински хор „Гена Димитрова” – гр.Плевен обявява прослушване за заемане на половин щатно място за длъжността „Артист – хорист” – мецосопран.

Прослушването ще се проведе на 10.09.2012 год. от 15:00ч. в Общинска конферентна зала, намираща се в гр.Плевен - бул.”Д.Константинов” №23.

Начин на провеждане на прослушването:

1.Разпяване

2.Песен или ария по избор

3.Проверка на музикалната култура и грамотност

Необходими документи

           1.Молба за участие

            2.Творческа автобиография

            3.Документ за завършено образование / копие /

            Документи си подават в Център за административно обслужване на граждани,пл.”Възраждане” №4 в срок до 16.30ч. на 05.09.2012г.

Телефон за контакти 0879/911202

Телефон за информация 822-413 – административен център.