ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции:

1840

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции:

МЕДИАТОР – в услугата „Здравна консултация за деца“

МЕДИАТОР – в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – в услугите „Формиране и развитие на родителски умения „ и „Семейно и консултиране и подкрепа“

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – в услугите „Формиране и развитие на родителски умения „ и „Семейно и консултиране и подкрепа“

АКУШЕРКА – в услугите „Формиране и развитие на родителски умения „ и „Семейно и консултиране и подкрепа“

Срок за подаване на документи за кандидатстване – 11.10.2015 г.